familie 1

Decăderea din drepturile părintești în România

Decăderea din drepturile părintești este o sancțiune civilă gravă care poate fi dispusă de instanța de judecată în cazul în care un părinte pune în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului prin relele tratamente aplicate acestuia, prin consumul de alcool sau stupefiante, prin purtarea abuzivă, prin neglijența gravă în îndeplinirea obligațiilor părintești ori prin atingerea gravă a interesului superior al copilului.

Procedura de decădere din drepturile părintești:

Cererea: Cererea de decădere din drepturile părintești poate fi formulată de către: autoritatea tutelară; procuror; soțul/soția; rudele copilului; orice persoană care are un interes legitim.

Cercetarea: Instanța de judecată va dispune o cercetare socială pentru a evalua situația copilului și a familiei.

Judecata: Instanța de judecată va asculta argumentele părților și va lua o hotărâre.

Efectele: Decăderea din drepturile părintești are ca efect pierderea de către părintele în cauză a exercițiului drepturilor părintești, inclusiv: dreptul de a locui cu copilul; dreptul de a administra bunurile copilului; dreptul de a reprezenta copilul; dreptul de a primi pensie de întreținere de la copil.

Măsuri alternative:

Există o serie de măsuri alternative la decăderea din drepturile părintești, cum ar fi: consilierea parentală; sprijinul familiei extinse; plasamentul copilului în asistență maternală.

Instanța de judecată va dispune măsura care este în interesul superior al copilului.

Este important să rețineți că decăderea din drepturile părintești este o ultimă soluție. Instanța de judecată va lua o astfel de hotărâre doar în cazul în care este demonstrat că este în interesul superior al copilului.

Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Previous Article
nume copil

Nume japoneze inedite pentru copii

Next Article
desert cu iaurt

Desert cu iaurt și beneficiile sale

Related Posts