white printed paper

Stimulent revenire la locul de muncă

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI:

*Începand cu 01 ianuarie 2007, cuantumul este de 100 RON-

  • Cererea tip de acordare a dreptului la stimulent;
  • Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte natural sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art. 5 alin.(2) nu beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani;
  • Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament nici unui organism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei persoane fizice;
  • Actul de identitate al solicitantului  (copie xerox si original);
  • Certificatul de nastere al copilului si, dupa caz, livretul de familie (copie xerox si original);
  • Copie certificat de persoana cu handicap al copilului, dupa caz;
  • Adeverinta tipizata eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiei privind stagiul de cotizare de 12 luni anterioare datei nasterii copilului – pentru acordarea dreptului la stimulent, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
  • Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte natural sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art.5 alin.(2) nu beneficiaza de stimulent;
  • Copie certificata dupa carnetul de munca al solicitantului, operat la zi;
  • Copie xerox dupa certificatul medical pentru sarcina si lehuzie (cele 126 zile), certificata conform cu originalul de catre angajator; (in cazul in care titularul solicita dreptul la stimulent imediat dupa terminarea concediului de maternitate);
Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Previous Article
woman carrying baby

Declararea și înregistrarea nașterii

Next Article
mother carrying baby

Indemnizație pentru creșterea copilului ELEVE/STUDENTE

Related Posts